Water Natuurlijk waarschuwt voor naderende watercrisis

5 maanden geleden gepubliceerd

Water Natuurlijk, een organisatie die al jaren het belang van waterkwaliteit benadrukt, waarschuwt voor een op handen zijnde watercrisis. Het huidige bestuur van het waterschap Hollandse Delta heeft plannen om de waterkwaliteit te verbeteren, maar er is twijfel of dit op tijd gaat lukken.

Versnelling van watergebiedsplannen

Water Natuurlijk dringt aan op snelle actie. Het College van Dijkgraaf en Heemraden reageert hierop met een versnelling van de uitvoering van de watergebiedsplannen. Deze plannen zijn cruciaal om de waterkwaliteit te verbeteren en te voldoen aan de Europese normen die in 2000 zijn vastgesteld. Deze normen, die zowel betrekking hebben op de chemische als biologische waterkwaliteit, zijn wettelijk vastgelegd.

Problemen met waterkwaliteit

Voor Nederland en onze delta zijn de Europese waterkwaliteitsnormen van groot belang. Ons land dient als doorvoerkanaal voor een groot deel van het Europese water naar zee. Echter, de Nederlandse rivieren waren sterk vervuild en het slib dat bezonk in het Hollands Diep en het Haringvliet was giftig. Hierdoor moesten de waterbeheerders, waaronder ons waterschap, maatregelen nemen om het water schoner te maken.

Deadlines niet gehaald

Oorspronkelijk hadden de doelen in 2015 bereikt moeten zijn, maar dit is niet gelukt. De eerste verlenging liep af in 2021, maar ook deze deadline werd niet gehaald. Nu nadert de deadline van 2027, en Nederland presteert momenteel het slechtst van alle Europese landen. Slechts 1% van het Nederlandse water voldoet aan de minimale normen.

Gebrek aan prioriteit

Lange tijd was waterkwaliteit geen prioriteit bij het waterschap Hollandse Delta. Bestuurders maakten regelmatig uitspraken zoals “het water is schoon genoeg, we kunnen er gewassen mee beregenen”. Hierdoor kwam er weinig terecht van de uitvoering van de wettelijk verplichte Kader Richtlijn Water maatregelen. Tot 2021 werd zo’n 60% van de maatregelen die het waterschap zelf had voorgesteld voor verbetering niet uitgevoerd.