Verplaatsing van twee oude eiken naar Woordbouwerplein

ongeveer 2 maanden geleden gepubliceerd

Twee eiken zijn verhuisd van de Eik naar het Woordbouwerplein, ondanks het gezegde dat oude bomen niet verplaatst moeten worden. Deze verhuizing is onderdeel van de bouwwerkzaamheden die momenteel plaatsvinden op de locatie van het voormalige verzorgingshuis Voornesteyn.

Bouwwerkzaamheden en behoud van bomen

Een deel van het verzorgingshuis Voornesteyn is reeds afgebroken om plaats te maken voor de bouw van nieuwe woonunits. Om deze bouwwerkzaamheden mogelijk te maken, zijn er meerdere ingrepen nodig op het terrein. Er zijn vijf platanen gesnoeid om ze te behouden tijdens de bouwwerkzaamheden en om te voorkomen dat ze in de toekomst overlast veroorzaken voor de nieuwe bouw.

Verplaatsing eikenbomen

Twee eikenbomen op het terrein zijn naar het Woordbouwerplein verplaatst. De eiken hebben een nieuwe plek gekregen op de grasstrook langs het plein. Een derde eik op het terrein was niet in goede staat en kon niet behouden worden. Na de bouwwerkzaamheden zal er een nieuwe boom voor in de plaats komen. De verplaatsing van de twee eiken zorgde voor een kort oponthoud op de Plataanlaan.